Opmerking: downloaden kan enige tijd in beslag nemen !

Download VeKoSoft software (druk op onderstaande items):

     Gebruikers Handleiding

     Eenvoudig gebruik

     ADMIN + FACT; 2024*

     ADMIN + CLIENT FACT; 2024*

     Extra module VOORRAADBEHEER; 2024*

     Versiebeheer document

     VeKoSoft Specificaties

     DEMO Eenmanszaak*

     DEMO BV*

     DEMO VOF/Maatschap*

     DEMO CV/Vereniging/Stichting*

     Ontwikkeling*

       *: wachtwoord nodig !
            (stuur een email en plaats uw bestelling:  pvdkolk@vekosoft.nl)

Download (flash) filmpjes (druk op onderstaande items):

     DEMO gebruik VeKoSoft

     Setup Configuratie
     Setup Administratie
     Setup Facturatie

      Extra (indien nodig): Swiff Flash Player


Overige Instructies VeKoSoft ADMIN + FACT software:
Unzip het bestand en plaats het in een werk-directory en je kan direct aan de slag !

(Opmerking: open .xls file en opslaan als .xls file met nieuwe naam, zodat
alle interne links en macro’s worden bijgewerkt ! M.a.w. kopieer de file niet m.b.v. Windows kopieren.)

    © copyright 2008-2024 | Helioment B.V. Privacy Disclaimer